v Monumentenzorg Noord - Krauts -

Onze diensten

Monumentenzorg Noord logo
 • Aardbevingsschade
 • Begrotingen
 • Belastingadvies
 • Bestek schrijven
 • BOEI-inspectie
 • Bouwhistorie
 • Bouwkundige inspectie
 • Bouwkundige tekening
 • Energie en duurzaamheid
 • Herbestemming
 • Lening aanvraag
 • NEN 2767
 • O-prognose
 • Onderhoud
 • Projectbegeleiding
 • Restauratiebegeleiding
 • Sim subsidie
 • Subsidie aanvraag
 • Vergunning aanvraag

Visie van Monumentenzorg Noord
We proberen een toegangsdeur te zijn tussen de opdrachtgever en de “soms” ingewikkelde wereld van monumentenland, met al zijn regels en formulieren. We krijgen ook regelmatig uitspraken mee als; “ niets mag, of kan meer als je een monument bezit, of het is maar een trage wereld”. Maar binnen de regelgeving zijn er zeker ook vele mogelijkheden en daar kunnen wij u bij ondersteunen. Bij het ontwikkelen van nieuwe plannen hanteert Monumentenzorg Noord de richtlijnen van het (ERM) Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, met als basis dat monumenten in stand worden gehouden, met zo weinig mogelijk ingrepen. Het behoud van cultureel erfgoed, met al zijn pracht en praal, heeft dan ook onze prioriteit. Echter hanteren wij ook de visie dat een gebouw vanuit de oorsprong een gebruiksvoorwerp is welke zich aanpast aan veranderende omstandigheden. De geschiedenis die bij het pand behoort maakt een pand juist uniek. Het heden maakt een nieuwe geschiedenis, b.v. een verbouwing, of een goed bij het monument passende nieuwe aanbouw kan beschouwd worden als een verrijking van de geschiedenis.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
We hebben een specialisatie ontwikkeld in het inspecteren van uw monument(en), waarbij we meerdere inspectie methodieken ter beschikking hebben.
 • Inspecties
 • Reguliere bouwkundige keuringen
 • NEN 2767 inspectie methodiek
 • BOEI inspectie methodiek
 • Aankoopkeuringen (NHG goedgekeurd)
 • Schade inspectie
 • EVS 1 en 2 opname methodieken
 • Ondersteuning bij subsidie- of financieringsaanvragen
  We zijn op de hoogte van de meeste / recentste subsidie en financieringsmogelijkheden passend bij uw monument, van gemeentelijke, provinciale en rijks monumentale panden. De gehele afhandeling van deze soms ingewikkelde aanvragen kunnen voor u uit handen nemen.

  Onderhoud, restauratie, verbouwen en herbestemmen
  Hier komt vaak nogal wat bij kijken. Samen met u gaan wij opzoek naar de meest passende oplossingen en mogelijkheden. We zullen u informeren over alle mogelijke oplossingen en te gebruiken materialen. Het maken van werkbestekken, begrotingen, haalbaarheidsonderzoeken en overleggen met Gemeenten en de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed in verband met mogelijk vergunningen.

  Meerjarenplanningen
  Heeft u er belang bij om een overzicht van de onderhoudskosten te krijgen voor één of meerdere jaren, zodat u uw onderhoud kunt plannen? We zijn gespecialiseerd in het opstellen van meerjarenplanningen. Voor eigenaren, verenigingen, of stichtingen, met meerdere panden, bieden wij de optie om het vastgoed geheel in kaart te brengen. Wij zijn gespecialiseerd in vastgoedbeheerprogramma’s O-prognose, Planon en Condor. Mocht u een eigen beheerprogramma hebben dan zijn we bereid hierin te werken.

  Tenslotte zijn wij een groot voorstander van ketensamenwerking. In de afgelopen jaren hebben we een groot netwerk mogen opbouwen en kunnen wij u op vele vlakken ondersteunen.